Cenník

cenník

Zaoberáme sa ťažbou a spracovaním prírodného kameňa, ktorý ťažíme v povrchovom lome.